2007 – Brabants Goud

Vreemd Volk in Brabant

In de loop der eeuwen was het in Brabant een komen en gaan van volk uit andere gewesten, andere landen en andere werelddelen. Zij vestigden zich in Brabant, al dan niet blijvend. Of het nu kleermakers, handelaren, marskramers, kermis- of circusartiesten waren, er werd altijd wel een plaats voor deze reizigers ingeruimd. Maar, voor de echte Brabander bleef het … ‘Vreemd Volk’.