2008 – Vol van Water

‘s-Hertogenbosch, de onoverwinnelijke moerasdraak

Den Bosch is op z’n mooist buiten de stad: in het Bossche Broek.
Van oorsprong was het Bossche Broek een moeras. Rivieren als
de Dommel en de Aa sleepten zich er doorheen, voordat zij de
stad binnen kabbelden. In de winter en het voorjaar zetten zij
hooi- en graslanden geregeld blank.
De inwoners profiteerden handig van die situatie. Ze bouwden
dammetjes en sluizen in de rivieren en vlakten de hogere gronden
nabij de stad wat af. Als er een vijandelijk leger naderde, zetten
ze de omgeving onder water. ‘s-Hertogenbosch bleek niet te
veroveren en kreeg al gauw de bijnaam: ‘De Onoverwinnelijke
Moerasdraak’.

‘Kon die moerasdraeck dan met spuwen van vier
en voncken, vlam en roock met overyslijck ysren
spoock Sijn vyand niet ten poel uut jaegen?’