2000 – Karel’s Kroon

Sacco di Roma

In 1527 sluit Paus Clemens een verbond met de grootste vijand van Karel V: de Fransen. Dit had hij beter niet kunnen doen. Nog datzelfde jaar trekt een berooid, muitend, keizerlijk leger van Spanjaarden en Duitsers Rome binnen. De Paus vlucht naar de ‘Engelenburght’ vanwaar hij moet toezien hoe de indringers plunderen, brandstichten en moorden. Rome verandert in een rokende puinhoop. Karel V wijst de verantwoordelijkheid voor deze gruweldaden af, maar hij onderneemt duidelijk niets om ze te verhinderen.