1988 – ‘… En nu de Moraal’

De Dagvaarding van Reinaert de Vos

Jaarlijks houdt Konig Nobel een hofdagzitting. Deze is bestemd om klachten van de dieren aan te horen en orde op zaken te stellen. Reinaert de Vos zal er dit keer aan moeten geloven. Bruin de Beer wordt er op uitgetuurd om Reinaert te dagvaarden, maar deze is de beer te slim af. Reinaert neemt Bruin mee naar een eikeboom waarin volgens Reinaardt veel honing zit. Als de beer komt vast te zitten, stormt een woedende menigte, gewapend met stokken, bezems, harken enz. op de dief af. Wanneer echter Juffrouw Julock gillend komt aansnellen en schreeuwt dat er brand in het dorp is uitgebroken, ziet Bruin de Beer kans zich te bevrijden uit zijn benarde positie.