1989 – van Ridders Poorters en Gezellen

Het Schrijnwerkersgilde

Gilden speelden in de late middeleeuwen een belangrijke rol in de sameleving. Een gilde was een stedelijke berdijfsorganisatie waarin burgers die eenzelfde beroep uitoefenden, zowel de patroons als de arbeiders, waren verenigd. Vriendenkring van Gaal laat U zien hoe schrijnwerkers (timmerlieden) bezig zijn met de bouw van een stadhuis. Onder toezicht van het gildebestuur voeren de meesterschrijnwerkers met hun gezellen en leerlingen het werk uit. De meesters namen vaak hun jonge zonen mee naar de bouwplaats om het vak te leren. Hadden ze bv. te weinig aanleg of wilden ze niet, dan moesten ze maar iets anders zoeken, en dat was in die tijd niet zó gemakkelijk. De gilden hadden in die tijd ook een sociale funtcie; deze geest van christelijke naastenliefde bleek bv. uit de zorg voor hun arme gildenbroeders, hun weduwen en wezen en voor de oude gildebroeders die niet konden werken.