1996 – Brabant in de Steigers

De Intocht van Koning Lodewijk Napoleon

Koning Lodewijk Napoleon, de broer van keizer Napoleon, werd in Brabant enthousiast ontvangen. In een prachtige koets trok hij door Brabant, vergezeld door een immens keurkorps van lijfwachten. Het volk had hoge verwachtingen van deze katholieke koning. In alle plaatsen waar hij kwam, werden daarom de straten rijkelijk versierd met erebogen, bloemen en slingers. De toestand in Brabant moest verbeterd worden, vonden Lodewijk en zijn ministers. En het volk had vertrouwen in hem.