1982 – Brabant op zijn Breedst

Een huwelijksfeest in 1600

Tijdens de tachtigjarige oorlog is het meermalen voorgekomen dat een Spaanse soldaat aan een plaatselijke schone in de Zuidelijke Nederlanden “bleef hangen”. Zo ook kapitein Henrique Aldolfe de Parma, die zijn oog had laten vallen op de mooie Marieke van de Bossche. Beide geliefden stamden uit tamelijk vermogende families zadat er sprake was van een standhuwelijk. We zijn de bruid en bruidegom met hun ouders, broers en zusters aan de bruidstafel, terwijl andere familieleden en vrienden op hun manier aan de feestelijkheden deelnemen. Er zijn gasten, die de wijn en het bier te veel eer hebben aangedaan en schampere opmerkingen maken over de Spaanse gasten en de nog steeds voortdurende Spaanse bezetting. De broer van de bruidegom neemt dat niet en beveelt de aanwezige Spaanse soldaten in te grijpen….