1981 – Boeken op Straat

De Voetenbranders

In 1793 werd Brabant overvallen door een Frans sans-culottenleger dat bestond uit Fransen, republikeinse Hollanders en Vlamingen. Dit leger dat hierheen gekomen was ter bescherming van de toemalige ‘Bataafse Republiek’herbergde nogal wat schurken, die eigenlijk alleen maar uit waren op buit, en wel spaarduiten en sieraden van de Brabantse bevolking. Zij hadden bij onwilligheid van hun slachtoffers een geliefkoosd pressiemiddel namelijk de voetenbranding, het steeds dichter tegen het haardvuur aanhouden van iemands blote voeten. In de hier uitgebeelde scĂ©ne uit het boek van August Snieders, ‘De Voetenbranders’, zien we hoe de hoeve van boer Niels is overvallen door sans-culotten soldaten, waarbij hem door drie van hen onder toezicht van zijn zieke vrouw en huildende, vastgebonden dochter de voeten worden verbrand. Tijdens deze voetenverbranding is het zoontje van Niels ontsnapt en heeft in het dorp hulp kunnen halen. Onder de te hulp komende dorpelingen bevinden zich onder andere de verloofde van Niels’ dochter, Frits de molenaarszoon, de dorpssmid, de gebochelde en allerlei markante dorpsfiguren uit het boek van August Snieders.