1980 – Eeuwige Jeugd

De Doop verlost het Kind van zijn Demonen

In de 15e, 16e en 17e eeuw heerste er een bijgeloof dat de mensen deed geloven in het beheksen van een jong pasgeboren kind door duivels en heksen. Het doopsel en met name zout (met haar bederfwerende kracht) was volgens de toenmalige geloofsovertuiging het ideale middel om behekste kinderen van hun demonen te verlossen.