2011 – Vreemd

Malle Molens

Molens zijn tegenwoordig een vertrouwd gezicht in het dorpsbeeld. Vroeger was dat wel anders. Vaak stonden molens ver buiten het dorp en de meest vreemde verhalen deden de ronde. Hierdoor ontstonden talloze sagen en legenden. Zwarte magie, oplichting, betoveringen, heksen, overspel, zwarte raven, vleermuizen, kabouters…
De molen was verboden terrein. Niemand wist precies wat er zich binnen afspeelde. Vriendenkring Van Gaal laat zien dat het er binnen VREEMD! aan toe kon gaan.
Is het overdreven? Iets wat men verzint? Of schommelt de waarheid daar ergens tussen in? Eng en donker? Iets wat de adem beneemt?
Waarschijnlijk is het alleen maar heel erg VREEMD!

2009 – Pracht, praal, theatraal

“De Guld, de Guld, doar hedde de Guld…”

Vriendenkring van Gaal vertolkt dit jaar op eigen, expressieve wijze
het Brabantse Gilde door de jaren heen. Van schutters, vendeliers,
tamboers, landjuweel jongeren en processies tot de Middeleeuwse
wagenspelers die het Bijbelverhaal van hun Patroonheilige spelen.
Ook het ambacht van het Schrijnwerkersgilde en het Bourgondische
tafereel van de kroning van de Schutterskoning verschijnen voor
het voetlicht. Pracht, Praal, Theatraal met hoog op de wagen de
verschillende Brabantse Patroonheiligen van de Gilden.

2008 – Vol van Water

‘s-Hertogenbosch, de onoverwinnelijke moerasdraak

Den Bosch is op z’n mooist buiten de stad: in het Bossche Broek.
Van oorsprong was het Bossche Broek een moeras. Rivieren als
de Dommel en de Aa sleepten zich er doorheen, voordat zij de
stad binnen kabbelden. In de winter en het voorjaar zetten zij
hooi- en graslanden geregeld blank.
De inwoners profiteerden handig van die situatie. Ze bouwden
dammetjes en sluizen in de rivieren en vlakten de hogere gronden
nabij de stad wat af. Als er een vijandelijk leger naderde, zetten
ze de omgeving onder water. ‘s-Hertogenbosch bleek niet te
veroveren en kreeg al gauw de bijnaam: ‘De Onoverwinnelijke
Moerasdraak’.

‘Kon die moerasdraeck dan met spuwen van vier
en voncken, vlam en roock met overyslijck ysren
spoock Sijn vyand niet ten poel uut jaegen?’

2007 – Brabants Goud

Vreemd Volk in Brabant

In de loop der eeuwen was het in Brabant een komen en gaan van volk uit andere gewesten, andere landen en andere werelddelen. Zij vestigden zich in Brabant, al dan niet blijvend. Of het nu kleermakers, handelaren, marskramers, kermis- of circusartiesten waren, er werd altijd wel een plaats voor deze reizigers ingeruimd. Maar, voor de echte Brabander bleef het … ‘Vreemd Volk’.

2006 – De Scheppende Mens

De Witte Wieven

Stelt u zich maar eens voor: Een donker bos bij helder maanlicht en het lichte ruizen van bladeren of de wind door het gras. De roep van een uil en het verre huilen van een wolf. Daartussen nevelflarden die steeds maar weer andere vormen aannemen en dreigend hun uitlopers uitspreiden. Tussen de bomen en de velden leken deze mistflarden al gauw op de witte vrouwen die met hun onzichtbare zeisen het gras maaiden (feitelijk het ruizen van de wind), of achter hun spinnewiel zaten.

Het geloof aan witte wieven vindt zijn oorsprong in de Germaanse tijd. De megalitische monumenten werden als hun woonsteden gezien. Volgens de overlevering gaan ze vrijwel altijd in het wit of vuilwit gekleed, wat de naam zou verklaren. Witte wieven werden ook wel als de geesten van heksen gezien of van andere vrouwen die kwaad gedaan hadden. ’s Nachts kwamen ze te voorschijn, langzaam zwevend.

Zolang je de witte wieven niet lastig valt, zullen deze je geen haar krenken. Tot in de zeventiende eeuw zijn er voorbeelden bekend van mensen die in witte wieven geloven. Geloof in witte wieven is een geval van volksgeloof, dat door de kerk tevergeefs bestreden werd…

2005 – Eeuw na Eeuw …

De fiere Fransen in het bange Brabant

De Bourgondische Brabanders weten niet wat hen overkomt als in 1672 plotseling op fabelachtige wijze de machtige Fransen binnenvallen. Als miezerige wormen worden de Brabanders overrompeld door het geweld waarmee de Fransen grote delen van Brabant als trotse hanen inpikken. De Brabanders hebben geen schijn van kans en de fiere Fransen vieren de overwinning…

Vive la France, vive la République.

2004 – Schurken, Schelmen en Schorriemorrie

Zwartmakers

Ze gaan het platteland op… ze maken hun gezichten zwart en met de wapens in de aanslag gaan ze op rooftocht. Ze plunderen een boerderij en laten een spoor achter van brandstichting, geweld en terreur…

Allemaal werk van de Zwartmakers, een ruige roversbende die in luttele jaren grote delen van Brabant zwart maakte. Letterlijk zwart maakte…